Efekt Domina

Efekt Domina, odcinek 5, sezon 7

Efekt Domina
Efekt Domina - Rumunia
Efekt Domina - Rumunia

Wykluczenie i dyskryminacja ze względu na odmienność nie jest problemem jedynie odległych krajów. Jest on obecny również w Europie. Romowie są największą z grup etnicznych na naszym kontynencie. Według różnych szacunków, stanowią oni od 3 do ponad 10 proc. mieszkańców Rumunii. W tym odcinku „Efektu Domina” razem z Dominiką Kulczyk trafimy do jednej z najuboższych dzielnic europejskich stolic – Ferentari w Bukareszcie. Zamieszkujący ją Romowie żyją w bardzo trudnych warunkach materialnych. Panuje tam bieda, przestępczość i narkomania. Mieszkańcy Ferentari nie mogą wyrwać się z błędnego koła ubóstwa i dyskryminacji. Cierpią na tym przede wszystkim ich dzieci, dla których normalne, beztroskie dzieciństwo to jedynie marzenie.

Organizacja Policy Center for Roma and Minorities (PCRM) działa w Ferentari, wspierając przede wszystkim romskie kobiety i dzieci. Wspólnie z Dominiką Kulczyk spotkamy osoby, którym pomogła PCRM. Walczy ona o wyrównanie szans dla dzieci z romskiej społeczności, tak aby w przyszłości stały się one pełnoprawnymi, świadomymi i aktywnymi obywatelami Rumunii.

Aktualności