Niestety Twój system operacyjny nie jest już wspierany i dlatego nie możemy poprawnie wyświetlić tej strony. Przepraszamy za utrudnienia.

Informacje dodatkowe

Warszawa dn. 23.04.2021 r.

 

Informacja o wpływie działalności na zdrowie ludzkie i na środowisko - podstawa prawna art. 32 c. pkt. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 623).

 

TVN S.A. informuje, że w ostatnich 12 miesiącach, podczas realizacji czynności związanych ze stosowaniem do czynności kontrolnych urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych dla pracowników i osób z ogółu ludności.

Z uwagi na powyższe informuje się, że prowadzona przez TVN S.A. działalność w zakresie narażenia nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

TVN S.A. informuje również, że prowadzona działalność związana z korzystaniem z urządzeń kontrolnych, nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.