Niestety Twój system operacyjny nie jest już wspierany i dlatego nie możemy poprawnie wyświetlić tej strony. Przepraszamy za utrudnienia.

Informacje dodatkowe

Warszawa dn. 22.03.2023 r.

 

Na podstawie art. 32 c. pkt. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1941 z poźn. zm.) podaje się do wiadomości poniższy komunikat:

TVN S.A., ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa informuje, że w ostatnich 12 miesiącach, podczas realizacji czynności związanych ze stosowaniem do czynności kontrolnych urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych dla pracowników i osób z ogółu ludności.

Z uwagi na powyższe stwierdza się, że prowadzona przez Spółkę działalność w zakresie narażenia nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

TVN S.A. informuje również, że prowadzona działalność związana z narażeniem, nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.