"Zmiękły mi nogi na widok Dżoany!"

"Zmiękły mi nogi na widok Dżoany!"