Zapaleńcy z dużym potencjałem

Zapaleńcy z dużym potencjałem
Źródło: fragm. prog. Mam Talent!, prod. 2013