Stanie na rękach i czyszczenie podłogi

Stanie na rękach i czyszczenie podłogi
Źródło: fragm. prog. Mam Talent!, prod. 2013