On onieśmielił Agnieszkę Chylińską!

Ostrzy jurorzy?
On onieśmielił Agnieszkę Chylińską!