Najlepsza prezentacja tej edycji?!

Najlepsza prezentacja tej edycji?!
Źródło: fragm. prog. Mam Talent!, prod. 2013