Jackson, Elvis, gongi i erhu - tego nie było w TV!

Jackson, Elvis, gongi i erhu - tego nie było w TV!
Jackson, Elvis, gongi i erhu - tego nie było w TV!