Jola

Córka Agnieszki. Mieszka z ojcem, z matką nie utrzymuje kontaktu. Gdy była małą dziewczynką doszło do wypadku, w wyniku którego Polkowska straciła prawa do opieki. Ojciec jest wobec niej bardzo opiekuńczy i nie pozwala na to, by matka – alkoholiczka, nawiązała z nią relację. Dziewczyna jednak ma pełną świadomość tego, że Agnieszka obserwuje ją z ukrycia i czeka na odpowiedni moment, by znowu pojawić się w jej życiu.