Campina (Hanna Klepacka)

Trafiła do więzienia z wyrokiem ośmiu lat za usiłowanie zabójstwa. Groziła jej kara nawet dwudziestu pięciu lat pozbawienia wolności – wywinęła się, ponieważ w trakcie obserwacji psychiatrycznej symulowała upośledzenie umysłowe. Campiną łatwo manipulować, wynika to przede wszystkim z jej łatwowierności. Bezbłędnie oceniła ją Kosa, która za kratami rządzi i poniewiera słabszych.