True Love, odcinek 14

True Love, odcinek 14
True Love, odcinek 14

Ceremonia Prawdy już niejednokrotnie udowodniła, że odpowiedzi uczestników stoją w sprzeczności

z ich rzeczywistymi uczuciami. Jak będzie tym razem? Cała trójka wytypowanych do badania

poligrafem uczestników ma wiele do wyjaśnienia, zarówno sobie, jak i pozostałym mieszkańcom

domu True Love.

Martyna nieustannie liczy na płomienne uczucie. Czy będzie musiała publicznie przyznać w kim

pokłada swoje nadzieje? Mateusz natomiast jest uwikłany w skomplikowane relacje z kilkoma

dziewczynami. Czy odważy się na totalną szczerość, czy może będzie chciał ukryć swoje prawdziwe

intencje?

Marcin z kolei będzie przekonany, że wieczorna ceremonia będzie jedynie formalnym

potwierdzeniem jego nastawienia do Kingi. Czy poligraf potwierdzi jego deklaracje braku uczuć do

byłej partnerki? A może wyniki badania sprawią, że Kinga wciąż będzie żywić nadzieję na odnowienie

się ich związku?

Aktualności