Baryza stylistą i fryzjerem?

Baryza stylistą i fryzjerem?