Zgłoś się na casting do "Projektu Lady" - może czekamy właśnie na Ciebie!

Aukcja charytatywna sukienek (8).JPG
Zgłoś się na casting do "Projektu Lady" - sprawdź szczegóły!
SZUKAMY UCZESTNICZEK DO 4. EDYCJI „PROJEKTU LADY” ! Jeśli wciąż słyszysz, że za dużo imprezujesz, jesteś nie do wytrzymania, że nie potrafisz się właściwie zachować, a twoje stroje są nieodpowiednie, zbyt skąpe i za bardzo wyzywające.
Finałowe przemowy – czas na ostatnie słowa finalistek 3

Finałowe przemowy – czas na ostatnie słowa finalistek 3

"PROJEKT LADY" ONLINE - ZOBACZ WSZYSTKIE ODCINKI PROGRAMU W PLAYER.PL>

Jeśli wszyscy powtarzają Ci, że przez swoje postępowanie do niczego w życiu nie dojdziesz i pora się ogarnąć! Jeśli czujesz, że odstraszasz najfajniejszych chłopaków, a Twoi znajomi mają Cię dość...

Zgłoś się do nowego programu telewizyjnego! Pomożemy Ci się zmienić!

Sprawimy, że zrobisz na wszystkich wielkie wrażenie i będziesz podziwiana przez znajomych. Wprowadzimy Cię w świat wyższych sfer, poznasz wielu ciekawych ludzi i zasady savoir vivre.

Zrobimy z Ciebie prawdziwą damę!

Poszukujemy dziewczyn w wieku 18-27 lat, które nie dbają o maniery, imprezują do białego rana, a swoim zachowaniem przyprawiają rodzinę i znajomych o ból głowy.

Kandydatki do programu powinny być: przebojowe, hałaśliwe, hardkorowe, prowokacyjne. Skupiasz się na wyglądzie i ciuchach, zamiast pomyśleć o swojej przyszłości i dobrej pracy? A może zamiast rozmów o babskich fatałaszkach wolisz mecz piłki nożnej i nie potrafisz odnaleźć w sobie kobiecości?

-----------------------------------------

Klauzula informacyjna dla Uczestników Castingu do audycji „Projekt Lady 4”

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest TVN S.A. (dalej „TVN”) z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166. TVN S.A. jest częścią grupy spółek, której właścicielem jest Discovery Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki (dalej „Grupa TVN”).

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez TVN?Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach TVN, możesz się skontaktować z przedstawicielem TVN, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: iod@tvn.pl

Skąd TVN ma Twoje dane?

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie podczas rejestracji zgłoszenia do udziału w castingu do audycji „Projekt Lady 4”.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez TVN?TVN przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić uczestnictwo w castingu do audycji „Projekt Lady 4”.

TVN jest uprawniony do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy (zawartej z Tobą poprzez zaakceptowanie przez Ciebie regulaminu Castingu) oraz, w zakresie szczególnych kategorii danych (takich jak informacje o Twoich preferencjach, upodobaniach, zainteresowaniach, poglądach, wyborach, historii życia) na podstawie odrębnie wyrażonej zgody a także na podstawie przepisów prawa, np. gdy przepisy te wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych (przepisy ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości).

Czy musisz podać TVN swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, wizerunek jest dobrowolne jednakże niepodanie ich uniemożliwi wzięcie udziału w Akcji.

Jakie masz uprawnienia wobec TVN w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od TVN: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez TVN; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający TVN sprawdzić prawidłowość Twoich danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne TVN ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez TVN do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić przetwarzaniu Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:• przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją,• dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu TVN udostępnia Twoje dane osobowe?

Odbiorcą Twoich danych osobowych jest Golden Media Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Berezyńskiej 39, 03-908 Warszawa, KRS: 225921, REGON: 140006066, NIP: 9512147001. Dane mogą być również przekazywane podmiotom z grupy TVN w celu realizacji castingu do audycji „Projekt Lady 4”.

Jak długo TVN przechowuje Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania Castingu lub do momentu, w którym wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w zależności od tego, które zdarzenie będzie miało miejsce wcześniej.TVN przechowuje dane dla celów statystycznych i archiwalnych przez okres czasu istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.

TVN nie przekazuje Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

TVN nie profiluje Twoich danych osobowych ani nie przetwarza ich automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa.

REGULAMIN >

podziel się:

Pozostałe wiadomości

Wakacje za kilka dni. Zaplanuj je w Polsce!
Materiał promocyjny

Wakacje za kilka dni. Zaplanuj je w Polsce!