Zgłoś się na casting do Milionerów! Nie czekaj, by wygrać milion!

Zgłoś się do Milionerów!

Tylko u nas możesz zgłosić się do Milionerów!

Casting do Milionerów

Już dzisiaj możesz spełnić marzenie o wielkiej wygranej.
Zgłoś się do programu Milionerzy i zostań jednym z nich!
Milionerzy: Jacek usłyszał pytanie za milion złotych! I znał na nie odpowiedź!
Milionerzy: Jacek usłyszał pytanie za milion złotych! I znał na nie odpowiedź!

Jak zgłosić się do Milionerów?

Zapoznaj się z klauzulą i regulaminem castingu, wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie, a my skontaktujemy się z wybranymi osobami i zaprosimy je na casting bezpośredni.
Mamy naprawdę dużo pieniędzy do rozdania. Nie zwlekaj ani chwili dłużej – może to ty będziesz następnym milionerem!
Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających się do castingu do konkursu „Milionerzy”
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest TVN S.A. (dalej „TVN”) z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166. TVN S.A. jest częścią grupy spółek, której właścicielem jest Discovery Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki (dalej „Grupa TVN”).
Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez TVN?
Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach TVN, możesz się skontaktować z przedstawicielem TVN, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: iod@tvn.pl
Skąd TVN ma Twoje dane?
Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie podczas rejestracji zgłoszenia do castingu do konkursu „Milionerzy”.
Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez TVN?
TVN przetwarza Twoje dane osobowe w celu organizacji castingu do konkursu „Milionerzy”, w tym ewentualnego zaproszenia Ciebie do dalszego udziału w konkursie i audycji.
TVN jest uprawniony do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy (zawartej z Tobą poprzez zaakceptowanie przez Ciebie regulaminu Castingu), a także na podstawie przepisów prawa, np. gdy przepisy te wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych (przepisy ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości).
Czy musisz podać TVN swoje dane osobowe?
Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, miasto zamieszkania, wizerunek, jak również numer telefonu i adres e-mail jest dobrowolne, jednakże nie podanie ich uniemożliwi wzięcie udziału w Castingu.
Jakie masz uprawnienia wobec TVN w zakresie przetwarzanych danych?
Możesz żądać od TVN: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez TVN; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający TVN sprawdzić prawidłowość Twoich danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne TVN ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez TVN do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić przetwarzaniu Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją,
  • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Komu TVN udostępnia Twoje dane osobowe?
TVN może udostępnić Twoje dane osobowe:
  • producentowi: spółce Jake Vision Production sp. z.o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żupniczej 17, 03 – 821;
  • osobom uczestniczącym w procesie organizacji konkursu, np. reżyserom, koordynatorom, charakteryzatorom, fryzjerom, stylistom, garderobianym, asystentom;
  • podmiotom wspierającym proces produkcji, np. firmie ochroniarskiej, spółkom z grupy TVN.
Jak długo TVN przechowuje Twoje dane osobowe?
TVN przechowuje Twoje dane osobowe przez okres do 12 miesięcy od momentu dokonania zgłoszenia do Castingu lub do chwili podpisania z Tobą umowy w związku z wybraniem Ciebie do udziału w Konkursie, lub wycofania przez Ciebie zgłoszenia – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
TVN przechowuje dane dla celów statystycznych i archiwalnych przez okres czasu istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.
TVN nie przekazuje Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
TVN nie profiluje Twoich danych osobowych ani nie przetwarza ich automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa.
Pozostałe wiadomości