Duże ryzyko opłaciło się temu uczestnikowi

Duże ryzyko opłaciło się temu uczestnikowi