O czym jest film, w którym gra Adam Ferency i Lech Dybik?

O czym jest film, w którym gra Adam Ferency i Lech Dybik?
O czym jest film, w którym gra Adam Ferency i Lech Dybik?