Niestety Twój system operacyjny nie jest już wspierany i dlatego nie możemy poprawnie wyświetlić tej strony. Przepraszamy za utrudnienia.

CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu w TVN S.A.

W TVN działamy z uwzględnieniem interesu społecznego.

W 2013 roku przyjęliśmy strategię społecznej odpowiedzialności TVN S.A., określając w każdym z jej filarów kluczowe cele, jakie chcemy realizować w odniesieniu do naszych najważniejszych interesariuszy:

Zaangażowanie społeczne

  • Wspieramy chorych poprzez działania Fundacji TVN „nie jesteś sam”
  • Wspieramy potrzebujących oraz zachęcamy do udziału w akcjach społecznych
  • Dzielimy się wiedzą

Zaangażowanie społeczne TVN realizowane jest przede wszystkim poprzez Fundację TVN „nie jesteś sam”. Fundacja została powołana w celu niesienia pomocy osobom dotkniętym ciężkimi i trudno uleczalnymi chorobami, wspierania dzieci szczególnie uzdolnionych pozbawionych finansowych możliwości rozwijania swojego talentu oraz wsparcia szpitali i placówek medycznych w niezbędnych remontach i zakupie sprzętu medycznego.

Poprzez możliwość dotarcia do masowego odbiorcy TVN wspiera też innych inicjatorów akcji społecznych udostępniając swój czas antenowy na nieodpłatną emisję realizowanych przez nich kampanii. Wyrazem zaangażowania społecznego TVN jest także wsparcie rozwoju kompetencji medialnych na poziomie edukacji poprzez promocję wysokiej jakości dziennikarstwa wśród studentów kierunków społecznych i ekonomicznych.

Widzowie

  • Prowadzimy dialog z naszymi widzami
  • Dostarczamy rzetelny przekaz informacyjny i zwracamy uwagę na ważne kwestie społeczne

Otwarcie na dialog z widzami pozwala nam dostarczać atrakcyjne treści, najlepiej dopasowane do gustów, zainteresowań i potrzeb naszych odbiorców. Jednocześnie dbamy o rzetelność i wiarygodność przekazu, a promując ideę dziennikarstwa obywatelskiego, zachęcamy widzów do interakcji, wymiany informacji i współtworzenia oferty programowej TVN, przez co zyskują realny wpływ na kształt mediów o masowym zasięgu.

Pracownicy

  • Zapewniamy naszym pracownikom możliwości rozwoju
  • Budujemy kulturę organizacyjną w oparciu o wspólne wartości i dialog

Chcemy, by TVN był atrakcyjnym i nowoczesnym pracodawcą. Nasze inicjatywy w obszarze employer branding wykraczają ponad stworzenie przyjaznego i bezpiecznego miejsca pracy. Tworzymy zespół zaangażowanych ludzi z pasją, pozytywnym nastawieniem, otwartych na bezpośrednią komunikację i konstruktywną współpracę oraz szanujących różnorodność. To oni pracują na sukces marki TVN i dlatego chcemy im stworzyć warunki sprzyjające rozwojowi zawodowemu i osobistemu, doskonaleniu swoich kompetencji, realizowaniu ambicji i podejmowaniu nowych wyzwań.

Proces opracowywania strategii społecznej odpowiedzialności i określania form dialogu z kluczowymi interesariuszami realizujemy w ramach projektu „Promocja zaangażowania przedsiębiorstw w budowę kapitału społecznego w Polsce poprzez wykorzystanie narzędzi CSR”.

W 2014 roku TVN został wyróżniony „Białym listkiem CSR” przyznawanym przez tygodnik „Polityka” najbardziej odpowiedzialnym i społecznie zaangażowanym firmom w Polsce.

Biały Listek CSR POLITYKI otrzymują firmy, które deklarują wdrażanie wybranych, ale istotnych rozwiązań rekomendowanych przez normę ISO 26000 dla efektywnego zarządzania wpływem organizacji, oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie.

Wybrane przykłady inicjatyw CSR w TVN:

Kontakt24

Kontakt 24 to specjalny serwis internetowy, który ma służyć wymianie informacji między ludźmi. Można w nim stworzyć swoją własną stronę multimedialną i podzielić się wiadomościami ważnymi dla siebie lub swojego otoczenia. To także miejsce dla wszystkich, którzy są świadkami ciekawego wydarzenia, zrobili zdjęcie lub nakręcili film.

Serwis promuje ideę dziennikarstwa obywatelskiego realizując hasło „od Was dla Was”. Poprzez udostępnienie platformy do wymiany informacji, daje użytkownikom realny wpływ na treści relacjonowane przez telewizję TVN24 i portal TVN24.pl i pozwala współtworzyć media o masowym zasięgu. Tworzy społeczność zaangażowanych reporterów, dla których motywację do działania i dzielenia się zebranymi treściami i materiałami stanowi możliwość dotarcia za jego pośrednictwem do szerokiej widowni.

Serwis oferuje szereg porad dla użytkowników; jak znaleźć, ciekawie konstruować i pokazać temat, budować narrację, zrobić dobre zdjęcie lub nagranie wideo, zapewnić odpowiednią jakość dźwięku itp. Pozwala też włączyć się do dyskusji z innymi użytkownikami i opowiedzieć o stworzonym przez siebie materiale.

Fundacja TVN „nie jesteś sam”

Za pośrednictwem Fundacji TVN realizuje rozbudowaną strategię wspierania potrzebujących. Przykładem może być budowa Centrum Profilaktyki Nowotworów na terenie Centrum Onkologii w Warszawie czy całkowita przebudowa Kliniki Pediatrii i Żywienia Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Fundacja dokonuje także zakupu sprzętów medycznych na potrzeby polskich szpitali, niesie pomoc indywidualną dofinansowując turnusy rehabilitacyjne, zakup leków nierefundowanych, operacje i protezy kończyn, a także zapewnia podopiecznym sprzęt rehabilitacyjny i medyczny.

W ramach działalności Fundacja angażuje się w organizowane przez inne podmioty akcje społeczne i charytatywne, z których dochód przeznaczony jest m.in. na wsparcie podopiecznych Fundacji („Pomoc Mierzona Kilometrami”,” Ecco Walkathon”). Fundacja jest też patronem projektu ‘Harold, czyli owca w szpitalu”, który pomaga wprowadzić dziecko w rzeczywistość szpitalną i udziela merytorycznego wsparcia rodzicom małych pacjentów, a także samodzielnie inicjuje działania mające służyć realizacji celów statutowych (charytatywny Bal Nocy Letniej, coroczny mecz piłki nożnej Gwiazdy TVN vs. Reprezentacja Sejmu RP, akcja „Świąteczne misie”).

Lekarze ratują życie

„Lekarze ratują życie” to akcja społeczna non-profit mająca na celu zwiększenie świadomości Polaków w zakresie ważnych zagadnień medycznych mających decydujące znaczenie dla ich życia i zdrowia.

Celem I edycji (2013) było zwiększenie akceptacji społecznej dla idei transplantacji m.in. poprzez promocję podpisania oświadczenia woli (tj. zgody na pobieranie narządów i tkanek po śmierci na rzecz ratowania życia i zdrowia innych ludzi) i zachęcenie do poinformowania najbliższych o swojej decyzji. Akcja miała także przybliżyć opinii publicznej tematykę przeszczepień, wyjaśnić obawy i nieporozumienia z nią związane. Główny przekaz to: „Ty możesz ocalić, ale Ty też możesz być ocalony. Każdy dawca może uratować nawet 6 osób.”

W 2014 roku rozpoczęto II edycję, tym razem ukierunkowaną na zwiększenie świadomości, rozwój wiedzy i praktycznych umiejętności Polaków w obszarze udzielania pierwszej pomocy medycznej. Celem akcji jest popularyzacja wiedzy o „złotych czterech minutach” kluczowych dla ratowania życia i zdrowia oraz zachęcenie do uczestnictwa w kursach pierwszej pomocy.

Poławiacze Pereł

„TVN Poławiacze Pereł” to wyjątkowy program stażowy skierowany do studentów kierunków społecznych i ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem dziennikarstwa. W ramach programu na uczelniach w całym kraju odbywają się spotkania, których celem jest przybliżenie młodzieży akademickiej pracy w zawodzie dziennikarza oraz nabór na staże w redakcji Faktów i TVN24.

Biorąc udział w programie, studenci zyskują okazję do zdobycia doświadczenia zawodowego, rozwoju kompetencji medialnych i weryfikacji oczekiwań dotyczących realiów rynku pracy. Lista uczelni, z którymi TVN współpracuje stale się wydłuża – do „TVN Poławiaczy Pereł” przystępują kolejne, mniejsze ośrodki akademickie, a o wyraźniejszą obecność TVN na uniwersytetach zadbają wkrótce specjalnie powołani z grona aktywnych studentów ambasadorowie programu.