Materiał promocyjny

Zmiany w dofinansowaniach pomp ciepła – co nas czeka w 2024 roku?

Zmiany w dofinansowaniach pomp ciepła – co nas czeka w 2024 roku?
Zmiany w dofinansowaniach pomp ciepła – co nas czeka w 2024 roku?
Źródło: Mat. prasowe
W drugim kwartale 2024 roku w życie wejdą zmiany obejmujące dofinansowanie pomp ciepła w ramach programu Czyste Powietrze. Urządzenia, aby uzyskać dotację, będą musiały charakteryzować się już nie tylko odpowiednim poziomem emisyjności, ale i spełniać surowe kryteria techniczne dotyczące m.in. klasy energetycznej. 

Co przewiduje kolejna edycja programu Czyste Powietrze pod względem dofinansowania pomp? Jaki zakres obejmują zmiany i kiedy dokładnie wejdą w życie? Przybliżamy najważniejsze informacje.

Dofinansowanie pomp ciepła w 2024 roku – zmiany 

Podstawowym założeniem programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych. Odbywa się to m.in. za sprawą wymiany przestarzałych urządzeń grzewczych na mniej lub zeroemisyjne, termomodernizację czy instalację w domach fotowoltaiki. Na początku tego roku NFOŚiGW przedstawił zmiany w programie obejmujące m.in. dofinansowanie pomp ciepła. 

Zgodnie z nowymi przepisami kosztem kwalifikowanym w ramach programu będą mogły być objęte wyłącznie urządzenia znajdujące się na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM). Lista ZUM ma być pomocą dla osób ubiegających się o dofinansowanie, ułatwiając wybór urządzeń i materiałów, a także minimalizując ryzyko zakupu pompy ciepła, która nie poprawi efektywności energetycznej budynku zgodnie z oczekiwaniami. Lista ma być systematycznie uzupełniana i tworzona we współpracy z producentami pomp. Warto jednak zawsze wybierać doświadczonych i zaufanych dostawców rozwiązań energetycznych (np. Viessmann). 

Wymagania techniczne pomp ciepła 

Dofinansowanie możliwe będzie wyłącznie dla pomp spełniających surowe kryteria techniczne. Będą one oceniane na podstawie klasy energetycznej (przedstawionych na etykiecie i karcie produktu) oraz akredytowanych badań w laboratoriach UE lub EFTA. Nowe wymogi techniczne zawarto w załącznikach 2/2a/2b Czystego Powietrza i obejmują one konkretne rodzaje urządzeń. 

Przykładowo, powietrzne pompy ciepła (informacje o działaniu powietrzny pomp ciepła dostępne są tutaj: https://www.viessmann.pl/pl/wiedza/technologia-i-systemy/powietrzna-pompa-ciepla/jak-to-dziala.html)oraz pompy powietrze-woda muszą posiadać klasę energetyczną min. A+, a z listy ZUM wykluczone są niskotemperaturowe modele typu powietrze-woda. Klasa min. A++ przewidziana jest dla pomp gruntowych i powietrze-woda o podwyższonej klasie energetycznej. Klasę co najmniej A muszą natomiast posiadać pompy ciepła do ogrzewania c.w.u. To oczywiście tylko jedno z długiej listy nowych kryteriów, których zgodność weryfikować będą specjaliści. 

Zgłaszanie typoszeregów pomp 

Modyfikacje w programie Czyste Powietrze również możliwości zgłaszania do listy ZUM urządzeń z jednego typoszeregu. Można to zrobić, pokazując wyniki testów dla całej serii, zamiast dla każdej pompy z osobna. Jeśli typoszereg obejmuje do 5 różnych wersji pomp, to wystarczy przedstawić dane dla przynajmniej jednego z urządzeń. Jeśli zestawienie obejmuje więcej niż 5 urządzeń, wówczas trzeba dostarczyć dane co najmniej jednej pompy na każde 5 wersji. Warto dodać, że za modele pomp ciepła należące do jednego podtypu w danym typoszeregu, uznaje się urządzenia, które mają wspólne: 

 • czynnik chłodniczy i konstrukcję obiegu chłodniczego, 
  • typ i liczbę sprężarek jednego producenta, 
   • typ elementu rozprężnego, 
    • typ skraplacza, 
     • typ parownika, 
      • typ procesu odszraniania, 
       • sterownik i zasadę sterowania wydajnością. 
        Kiedy zmiany wejdą w życie? 

        Zmiany w dofinansowaniach pomp ciepła w 2024 roku ogłoszono oficjalnie w styczniu bieżącego roku. Oficjalnie wejdą one w życie 1 kwietnia 2024. Do tego czasu możliwy jest jeszcze zakup i montaż urządzeń na pierwotnych zasadach. Jest to okres przejściowy, podczas którego Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy ma weryfikować, czy pompy ciepła zgłoszone do programu Czyste Powietrze spełniają nowe standardy dofinansowania. Po 1 kwietnia na liście ZUM znajdą się wyłącznie urządzenia, które pozytywnie przeszły ten proces weryfikacyjny. 

        Źródło zdjęcia głównego: Mat. prasowe

        Materiał promocyjny
        podziel się:

        Pozostałe wiadomości