TVN Warner Bros. Discovery laureatem Nagrody Karty Różnorodności

Warner Bros Discovery
Warner Bros Discovery
TVN Warner Bros. Discovery został laureatem Nagrody Karty Różnorodności Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). FOB z okazji 10-lecia Karty Różnorodności nagrodził firmy, organizacje i samorządy aktywne w zakresie upowszechniania wartości DEI (ang. diversity, equity & inclusion), w tym w szczególności w obszarze promocji i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Lider rynku medialnego w Polsce otrzymał nagrodę główną w kategorii „DEI w biznesie” dla inicjatywy zespołu TVN24 „Diversity Tracker”, w podkategorii „Nowatorskie Podejście”.

„Diversity Tracker” to zapoczątkowana w 2019 roku inicjatywa TVN Warner Bros. Discovery, której celem jest zwiększenie reprezentacji kobiet wśród gości programów stacji TVN24. Jest to projekt, który pozwala na analizę zapraszanych gości pod względem ich tożsamości płciowej.

Zgodnie z uzasadnieniem jury Nagrody Karty Różnorodności – „Diversity Tracker” został uhonorowany za „zwiększenie reprezentacji kobiet w przestrzeni publicznej poprzez wprowadzenie stałego monitoringu zapraszanych gości i gościń, w tym osób niebinarnych i transpłciowych, w celu upowszechniania i promocji poszanowania dla zasad różnorodności, równości i włączania”.

Ideowe deklaracje zawsze są ważne, ale nie wystarczą, by zmiana była realna. Karta Różnorodności to kodeks zasad, które Sygnatariusze zobowiązują się wypełniać każdego dnia działaniami wewnątrz i na zewnątrz miejsca pracy/organizacji. Doceniony i wyróżniony projekt TVN Warner Bros. Discovery „Diversity Tracker” to przykład, jak w sposób bardzo konkretny pozytywnie wpływać na otaczającą nas rzeczywistość. Jury doceniło fakt tworzenia przestrzeni publicznej, w której słyszalne mogą być różnorodne głosy i rozwiązań stanowiących inspirację dla innych nadawców
Marzena Strzelczak
przewodnicząca jury Nagrody Karty Różnorodności, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Po niemal trzech latach funkcjonowania projektu nadawca obserwuje jednoznacznie pozytywny wpływ na zwiększenie obecności kobiet w programach TVN24 – z 20-25% w 2019 r. do 35-40% w 2022 r. To więcej niż średnia krajowa i światowa. Z globalnych danych wynika, że zaledwie 19-26% ekspertów goszczących w telewizyjnych studiach to kobiety. Jak pokazuje raport Global Media Monitoring Project z 2020 roku, średnia ogólnopolska dla telewizji wynosiła 25%.

Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie. Jest dla nas ważne, bo ważna jest dla nas różnorodność. To ona jest naszą siłą. W redakcji TVN24, na naszej antenie, w całej firmie TVN Warner Bros. Discovery i w życiu. Różnorodność jest częścią naszego DNA. Rozumiana szerzej niż parytety płci, o których dziś rozmawiamy – rozumiana jako bogactwo debaty publicznej i równość w życiu społecznym, jako protest wobec dyskryminacji, troska o ludzi wykluczanych, wreszcie o dobro wspólne. Dziennikarstwo mierzy się dziś z wieloma wyzwaniami. I także dlatego musimy konsekwentnie upominać się o wartości, które są dla nas najważniejsze.
Brygida Grysiak
zastępczyni redaktora naczelnego TVN24 oraz redaktorka do spraw standardów i dobrych praktyk dziennikarskich

Nagrodzony projekt powstał przy udziale wszystkich członków zespołu redakcji – jego rozwój polega na stałej współpracy zespołu Standardów i Dobrych Praktyk Dziennikarskich z wydawczyniami i wydawcami, producentkami i producentami programów oraz pasm TVN24. Redakcja newsowa TVN Warner Bros. Discovery jako pierwsza w Polsce, wzorem największych redakcji na świecie, stworzyła stanowisko redaktorki ds. standardów i dobrych praktyk dziennikarskich. Program „Diversity Tracker” jest realizowany w stacji od 2019 roku i ma charakter stały.

podziel się:

Pozostałe wiadomości

Mata nie udziela wywiadów, ale dla nas zrobił wyjątek! W "Autentycznych" opowiedział o swojej wierze i zaskakującej dla niego diagnozie

Mata nie udziela wywiadów, ale dla nas zrobił wyjątek! W "Autentycznych" opowiedział o swojej wierze i zaskakującej dla niego diagnozie

"Autentyczni" obalają stereotypy. "W tym programie nie ma żadnej ściemy. Jest czysta prawda". Zobacz kulisy!

"Autentyczni" obalają stereotypy. "W tym programie nie ma żadnej ściemy. Jest czysta prawda". Zobacz kulisy!