Fundacja TVN wmurowała kamień węgielny pod Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

1 czerwca – w Dzień Dziecka – wmurowany został kamień węgielny pod budowę Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Fundacja TVN łącznie przekaże na ten cel ponad 31 milionów złotych. Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży będzie ośrodkiem referencyjnym w Polsce. Oddział Pobytu Dziennego zapewni pomoc około 30 pacjentom dziennie, czyli około 10 tys. pacjentom rocznie. Z kolei Oddział Pobytu Stacjonarnego będzie dysponował 32 łóżkami. Innowacyjne i światowej klasy Centrum zostanie oddane do użytku w połowie 2024 roku.

Gdy myśleliśmy w jaki sposób uczcić 20 lat działalności Fundacji TVN – a było to jeszcze przed pandemią i wojną w Ukrainie – to problem psychiatrii dziecięcej już był palący, a jak wiemy te wydarzenia tylko go spotęgowały. Jestem niezwykle dumna, że możemy, jako Fundacja TVN, być tam, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna. Dziękujemy wszystkim, którzy hojnie wspierają nasze projekty – naszym widzom, darczyńcom i przyjaciołom Fundacji – powiedziała Kasia Kieli, przewodnicząca Rady Fundacji TVN, President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN.
W Polsce żyje około 7,5 mln dzieci i młodzieży – zdaniem ekspertów blisko 9% z nich wykazuje zaburzenia w stopniu wymagającym profesjonalnej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej. W prawie 40-milionowym kraju pomoc świadczy zaledwie około 450 psychiatrów dziecięcych. W odpowiedzi na ten problem, w 2020 roku Fundacja TVN postanowiła zainicjować budowę Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży we współpracy z Instytutem „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.
Wierzymy, że czerwcu 2024 roku, czyli za dwa lata, Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży zacznie funkcjonować, jako miejsce referencyjne dla leczenia najmłodszych, którzy wymagają wsparcia z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym na wielu poziomach. Dziękuję wielu osobom i organizacjom, które wsparły ten projekt – przede wszystkim Fundacji TVN i Warner Bros. Discovery – podkreślił Marek Migdał, dyrektor Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.
Sygnatariuszami aktu erekcyjnego są: Kasia Kieli, przewodnicząca Rady Fundacji TVN, President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN, Katarzyna Kolenda-Zaleska, prezeska Fundacji TVN oraz Marek Migdał, dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka.
Dzięki wszystkim, którzy nas wspierają, możemy robić to, co potrafimy najlepiej – czyli działać. Robimy to, co tylko możemy, aby w tych trudnych i przytłaczających czasach – nie tylko dla dzieci – stworzyć miejsce, które daje nadzieję. Budowa Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Warszawie nie będzie naszym jedynym takim projektem – problem niedostatecznej opieki psychiatrycznej występuje w całej Polsce. W związku z tym zamierzamy w kolejnym etapie budować sieci gabinetów psychiatryczno-psychologicznych w innych miastach – powiedziała Katarzyna Kolenda-Zaleska, prezes Fundacji TVN.
Fundacja TVN została założona w 2001 roku. Od momentu powstania jednym z jej podstawowych celów jest pomoc państwowym instytucjom ochrony zdrowia. Polega ona przede wszystkim na remontach i budowie klinik szpitalnych oraz na zakupie sprzętu medycznego i karetek pogotowia. W ciągu 20 lat Fundacja przekazała około 250 mln złotych na leczenie dziesiątek tysięcy pacjentów. Pomoc indywidualną od Fundacji otrzymało do tej pory ponad 25 tysięcy osób, w większości dzieci.
Działalność Fundacji TVN jedną z wielu form zaangażowania Grupy TVN w niesienie pomocy innym. Co roku, należące do nadawcy kanały oddają swój czas antenowy organizacjom pożytku publicznego, by mówić o tym, co ważne. Emitowane bezpłatnie przez nadawcę przekazy społeczne mają charakter charytatywny (np. pomoc uchodźcom z Ukrainy), edukacyjny (np. dot. badań przesiewowych czy szczepień), a także informacyjny (np. kampania e-dowód, e-obywatel). We współpracy z organizacjami pożytku publicznego emituje co roku łącznie około 40 różnych zewnętrznych kampanii społecznych.
Grupa TVN walczyła o zdrowie Polaków także w czasie pandemii i podjęła na przestrzeni ostatnich 2 lat szereg działań – nadawca przeznaczył na ten cel łącznie ponad 22 miliony. Fundacja TVN przekazała 1 milion złotych firmie Warsaw Genomics, oferującej szpitalom i innym podmiotom świadczącym usługi medyczne bezpłatne testy na obecność koronawirusa. Największy specjalistyczny szpital pediatryczny w Polsce, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, otrzymał od Fundacji TVN środki w wysokości 100 tys. zł z przeznaczeniem na zakup wymazówek potrzebnych do badań obecności koronawirusa oraz na środki ochrony osobistej. Fundacja TVN wraz z serwisem VOD Player zorganizowały także czterogodzinny koncert charytatywny, podczas którego wystąpiło ponad 30 polskich artystów. Celem wydarzenia było zebranie funduszy na wsparcie pracowników medycznych w całym kraju. Zebrano prawie 5 mln zł, które przekazano 55 szpitalom i innym placówkom medycznym.

Pozostałe wiadomości