„TVN Pomagajmy sobie” – akcja specjalna TVN Discovery! Wesprzemy łącznie 1000 przedsiębiorców!

Blowek o akcji "TVN Pomagajmy sobie"
Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękujemy za ogromne zainteresowanie akcją „TVN Pomagajmy sobie” i zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni. Tak szeroki odzew przerósł nasze najśmielsze oczekiwania, jesteśmy w trakcie weryfikacji Państwa formularzy.
Nadesłanych zgłoszeń było tak wiele, że zdecydowaliśmy się rozszerzyć akcję o dodatkową pulę 500 pakietów reklamowych!
Łącznie w akcji „TVN Pomagajmy sobie” wesprzemy 1000 przedsiębiorców!
Będziemy w tej sprawie kontaktować się z wybranymi przedsiębiorcami drogą elektroniczną.
Jednocześnie informujemy o zamknięciu przyjmowania zgłoszeń.
Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i zachęcamy do śledzenia kolejnych podejmowanych przez nas inicjatyw.
#TVNpomagajmysobie
Harmonogram akcji:
Zbieranie zgłoszeń zostało zakończone! Realizacja wszystkich kampanii online oraz TV dla pierwszych 500 przedsiębiorców odbędzie się zgodnie z Regulaminem akcji pod tytułem TVN Pomagajmy sobie w terminie do 30.05.2020 natomiast kampanie dodatkowych 500 przedsiębiorców zostaną zrealizowane w terminie do 30.06.2020, zgodnie z nowym Regulaminem rozszerzonym po zmianach z dnia 30.04.2020, który jest dostępny w linku powyżej.
#TVNpomagajmysobie
Pozostałe wiadomości