UDS Junior

Formacja taneczna UDS Junior pochodzi z Lublina. W składzie, w którym występują w „Mam Talent!” trenują od około 3 lat. Rozwijają swoją pasję na regularnych zajęciach grupowych oraz korzystają z wszystkich dostępnych warsztatów w szkole UDS i w całej Polsce.