Kasia Florczuk

Kasia jest profesjonalną łyżwiarką i artystką cyrkową. W wieku 16 lat wyjechała do Australii, gdzie skończyła szkołę i zaczęła studia. Jako 20-latka jeździła w malezyjskiej rewii, w której pierwszy raz zetknęła się z akrobatyką powietrzną. Kupiła szarfy i rozpoczęła treningi. Obecnie stara się o angaż w Cirque de Soleil oraz jeździ w niemieckiej rewii Europa Park.