Lego Masters

Konkurs LEGO Masters: Pokaż nam kreatywną stronę zabawy na swoich zdjęciach!

Lego Masters

Konkurs "Pokaż nam na zdjęciu jak bawicie się razem z rodziną" został już zakończony! Wkrótce opublikujemy wyniki!

Konkurs "Spędzaj czas z TVN"

Baw się z nami! Weź udział w konkursie - "Pokaż nam na zdjęciu jak bawicie się razem z rodziną ".

LEGO Masters to zupełnie nowa jakość rozrywki dla całej rodziny! Najsłynniejsze klocki świata, budowle jakie można zobaczyć tylko w filmach i uwielbiany przez widzów prowadzący Marcin Prokop.

Ale to jeszcze nie wszystko! Każdą konkurencję i zaciętą rywalizację będą oceniać jurorzy. Jedno jest pewne - na klockach LEGO zjedli zęby! Ola Mirecka i Paweł Duda surowym okiem będą przypatrywać się wszystkim budowlom!

Zwycięzcami zostali:

 1. 1Pani Ewa z Tarnowa
 2. 2Pani Agata z Jeleniej Góry
 3. 3Pani Brygida z Głogowa
 4. 4Pani Gabriela z Krakowa
 5. 5Pan Michał z Mosiny
 6. 6Pani Paulina z Gdyni
 7. 7Pan Mariusz z Dąbrowy Górniczej
 8. 8Pan Jakub ze Skoczowa
 9. 9Pani Barbara z Tychów
 10. 10Pani Agnieszka z Laskowic

Serdecznie gratulujemy!

LEGO Masters - konkurs
Spróbuj swoich sił w konkursie

ZASADY KONKURSU:

Oglądaj nowy program TVN „LEGO Masters”, który inspiruje całe rodziny. Kibicuj uczestnikom i weź udział w konkursie. Pokaż na zdjęciu jak bawicie się razem z rodziną i wygraj zestaw LEGO Classic i LEGO Art.

Zdjęcia muszą być w formacie: jpg/jpeg, waga zdjęcia nie może przekraczać 1 MB, każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie.

Spośród osób, które najciekawiej i najbardziej kreatywnie zrealizują zadanie konkursowe, Jury wyłoni zwycięzców 10 nagród.

Konkurs trwa do 20.12.2020r

LEGO Masters - Marcin Prokop

Zapoznaj się z Regulaminem i wypełnij formularz:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników konkursu pod tytułem "Spędzaj czas z TVN"

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest TVN S.A. (dalej „TVN”) z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166. TVN jest częścią grupy spółek, której właścicielem jest Discovery Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki (dalej „Grupa TVN”). Możesz się skontaktować z nami pod adresem iod@tvn.pl lub z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@discovery.com.

Skąd TVN ma Twoje dane?

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, gdy zarejestrowałeś/łaś zgłoszenie do udziału w konkursie pod tytułem "Spędzaj czas z TVN" ("Konkurs") poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej tvn.pl/legomastersfoto

Jeżeli w wyniku przeprowadzenia Konkursu nabędziesz prawo do nagrody, TVN poprosi Cię o podanie Twojego adresu zamieszkania (adresu do korespondencji), w celu wydania Ci nagrody.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez TVN?

TVN przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu weryfikacji uczestnika Konkursu, rozstrzygnięcia Konkursu, wydania nagrody zwycięzcy Konkursu, publicznego podania imienia, nazwiska zwycięzców Konkursu, dla archiwizacji w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami a także zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).

TVN przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

a) umożliwienie uczestnikowi Konkursu wzięcia w nim udziału,

b) umożliwienie przeprowadzenia Konkursu,

c) archiwizacja dla celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Dane osobowe w celu opublikowania informacji o zwycięzcach Konkursu przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a RODO.

Czy musisz podać TVN swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adresu e-mail, adres zamieszkania (adres do korespondencji) jest dobrowolne jednakże nie podanie ich uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie i/lub wydanie nagrody.

Jakie masz uprawnienia wobec TVN w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od nas: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne możesz zażądać ich sprostowania. W takim przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych do czasu ustalenia, czy dane są prawidłowe.

Jeśli wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, możesz żądać usunięcia Twoich danych. W takim przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu.

Jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez TVN do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją,
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy udostępnić Twoje dane osobowe:

 • podmiotom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie Konkursu, w tym podmiotom z Grupy TVN w celu realizacji celów Konkursu, właściwym organom państwowym, w zakresie bezpośrednio wynikającym z tych przepisów.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez TVN do zakończenia Konkursu. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane ponadto do czasu przedawnienia roszczeń TVN i uczestników Konkursu, związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

TVN nie przekazuje Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje lub czy będziemy tworzyć Twój profil w oparciu o Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. TVN nie będzie także tworzyć profili w oparciu o Twoje dane osobowe.

Pozostałe wiadomości